Myrtue banen2017-06-20T23:41:52+00:00
Priser
Anbefalet tee
Beregn handicap

Lokale regler for spil på Myrtuebanen:

Markeringer:
Hvide pæle: Out of bounds
Gule pæle: Vandhazard
Røde pæle: Parallel vandhazard
Blå pæle: Areal under reparation
Blå pæle m. sort top: Areal under reparation m. spilleforbud

Oplysnings- og henvisningsskilte, 150 m markeringer samt gule, røde og blå markeringspæle er ikke flytbare forhindringer. Regel 24-2.
Alle veje og stier er integrerende dele af banen.

For alt spil på Esbjerg Golfklubs baner, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med Regel 14-3.

Midlertidige afmærkninger og afgrænsninger er ikke flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2.
Straf for overtrædelse af reglerne i henhold til golfreglerne.

DGU/USGA Course Rating og Slope System anvendes med tilladelse fra United States Golf Association (USGA)

tee-skilt-hul-1

How to play:

Myrtues første hul er et svagt dogleg-venstre hul, der kan fornemmes smalt i drivet. Et slice risikerer at havne i træerne i højre side. Sigt mod venstre del af fairway, fordi denne side er tilgivende for de længere slående, da bevoksningen i venstre side slutter brat efter 160 meter fra gul tee, og følges at et stort åbent græsareal, hvor der er frit slag til green.

Green hælder fra bagkant mod forkant, og er uden onduleringer.

tee-skilt-hul-2

How to play:

Et slice i drivet kan ende i træerne, eller blokere for et direkte slag mod green.  Sigt mod venstre side af fairway, men vær opmærksom på at der er en tunge af semirough/rough omkring 160 meter fra gul tee.

Afstanden til hulplacering kan være lidt svær at vurdere, fordi greenarealet ligger i fairway niveau. Brug afstandsmarkeringer, eller din elektroniske afstandsmåler.

Green er delt i to plateuer, der går fra højre forkant til venstre bagkant.

tee-skilt-hul-3

How to play:

Sigt i drivet mod venstre halvdel af fairway, bl.a. for at undgå fairway bunkers.

Andet slaget kan spilles defensivt til en position ca. 100 meter fra green. Eller der kan satses på at nå længst mulig frem, men med risiko i venstre side for at 3. slaget blokeres af høje træer, eller at bolden havner i en krattet i højre side, hvorfra spil stort set er umuligt.

tee-skilt-hul-4

How to play:

Enten skal drivet landes over søen, eller også kan der spilles defensivt med et jern kort af søen. At sigte efter det smalle fairway areal mellem søen og trærækken i højre side, er en højrisiko strategi.

Fra søen går hele arealet opad, og det er umuligt at se greenarealet.  Brug afstandsmarkeringer eller elektronisk afstandsmåler.

Greenen er på tværs delt i to plateauer af stort set samme størrelse.

tee-skilt-hul-5

How to play:

Det optimale landingsområde i drivet er i retning af venstre fairway bunker. Herved vil pinplaceringen for det meste være synlig.  Et drive mod den højre fairwaybunker vil give et blindt slag til green, men dog overkommeligt.

Green er stor og flad, og hvis pinplaceringen ikke er synlig, er det sikre at slå for langt.

tee-skilt-hul-6

How to play:

Et langt par 3 hul, der for de fleste kræver en driver, fairway kølle eller rescue fra tees.

De to greenbunkers er placeret i nogenlunde samme afstand fra tee, og det optimale er derfor at slå efter bageste halvdel af green.   Da green hælder fra bagkant mod forkant er risikoen for at slå for langt ikke høj.

tee-skilt-hul-7

How to play:

Hullet er et relativt nemt par 5 hul med dobbeltfairway i den sidste 2/3 halvdel af hullet. En par kræver dog omtanke især i andet-slaget.

Fra teestedet eller i andet slaget skal vælges spilleretning.

Vælges venstre fairway, kan det betyde at andet slaget skal slås over den midterste trægruppe.  Det kan være en god ide ikke at satse med en kølle eller et langt jern.

Vælges højre side, bør andet slaget spilles defensivt. Det er bedre at havne i en af de to fairway bunkers end at havne i roughen langs højre side.  Landingsområdet kan ikke ses, hvorfor det heller ikke er optimalt at slå for langt. Og et 3. slag fra semirough over de yderste træer ved green og greenbunkeren indebærer en risiko.

tee-skilt-hul-8

How to play:

Et kort hul med en meget smal fairway, og dermed en udfordring i drivet.

Begge sider af fairway er omkranset af krat og træer med mange umulige spilpositioner; og ofte tab af bold. En mindre kølle eller et jern fra tee er det rigtige valg, men slaget fra tee skal udføres med fuld koncentration og en tro på at slaget lykkes.

tee-skilt-hul-9

How to play:

Retning er vigtigere en længde på Par-3 hullet, især hvis pinplaceringen er i bageste halvdel af green. Undgå at havne i træ og krat områder både til venstre og højre for greenbunkers, da der er meget få droppemuligheder
tee-skilt-hul-10

How to play:

Et kort par-4 hul med en rigelig bred fairway og et venligt greendesign.

Sigt mod højre greenbunker i drivet.   Det vigtige er at undgå waste området i drivet, som ofte giver et vanskelige leje.

Green hælder kraftigt fra bagkant til forkant, og indspillet bør derfor ikke give problemer.

tee-skilt-hul-11

How to play:

Et langt par 4 hul mod vest, hvorfor vinden ofte er imod.  I landingsområdet for drivet er der i venstre side en lavning med semirough. Bolden er dog spilbar herfra. Det optimale er at sigte efter den smalle fairway passage i højre halvdel af fairway.

Slaget til green skal lande på green for at komme tæt på pinplaceringen, men må ikke være for lang, da området umiddelbart bag green er krat og træer.

Hul-12-foto
tee-skilt-hul-12

How to play:

Et overkommeligt par 4 hul, hvor kun bunkers bør være forhindringer, der skal undgås.  Det er klogt at være opmærksom på pin positionen allerede i drivet.

Sigt i drivet mod højre side af fairway, især når pinpositionen er i venstre del af green.

Slaget til green bør være defensivt, da et for langt slag vil havne i krattet bag green. For-green arealet har en tendens til at være temmelig hård, med risiko for at bolden springer eller ruller mod bagkanten af greenen eller over.

Greenarealets onduleringer giver ikke mange lige puts.

Hul-13-foto
tee-skilt-hul-13

How to play:

Afhængig af vindretningen kan et godt drive slås over træhegnet.  Sigtes efter det sidste træ i rækken mod fairway er der ca. 45 meter over til fairwaybunkeren i venstre side af fairway.  Roughen langs højre side af fairway kan være strid og give et vanskeligt boldleje.

Greenarealet er meget stort og uden de store onduleringer.

Hul-14-foto
tee-skilt-hul-14

How to play:

Et overkommeligt par 5 hul med bred fairway og rigelig med semirough i begge sider.  Der er fra teestedet udsyn hele vejen til green, dog ikke til søen i lavningen i venstre side kort før green.

Udfordringen består især i andet- eller tredjeslaget, der skal slås kort af søen. Sigt efter højre halvdel af fairway.  Slaget til green kan slås helt til pinpositionen på grund af greens hældning fra bagkant mod forkant.

Hul-15-foto
tee-skilt-hul-15

How to play:

Par 3 hullets greenareal er kun delvis synligt fra teesteder.  Det er vigtigt at vide præcist hvor pinpositionen er på green, men også fordi greenen har flere plateauer.

Selv korte puts på green skal læses med omhu på grund af mange små hældninger.

tee-skilt-hul-16

How to play:

Par 4 hullet måler 353 meter fra gul tee. Men slås over wastearealet i lige linie mod green, er hullet ca. 80 meter kortere.  På teestedet skal derfor tages stilling til om drivet skal slås over waste området eller mod fairway i venstre retning.  Vindretning og –styrke vil have stor indflydelse på dette valg.   Waste området rives sjældent, og risikoen for et vanskeligt leje skal derfor tages i betragtning.

Når bolden er spillet over wasten, er der et relativ nemt slag til en green uden de store onduleringer.

tee-skilt-hul-17

How to play:

Et langt par 3 hul mod vest, med en lang smal green.  Præcision i retning er vigtig.

Når pin positionen er på bageste plateau på green, skal både længde og retning være præcis.

tee-skilt-hul-18

How to play:

Afslutningshullet byder på udfordringer, muligheder og risici, der kan ændre enhver hulspilsmatch.  Et rigtigt risk-and-reward-hole. Der kan ikke slappes af i hverken drivet, andet-, tredje- og eventuelt fjerdeslaget.

Sigt i drivet lidt til højre for fairwaybunkeren.  Position i drivet er vigtigere end længde.

Alt fra et højt jern til en mindre kølle kan bruges i andet slaget.  Det vigtige er komme i en position til tredje- eller fjerdeslaget, hvor green er synlig. En position i højre side af fairway kan føre til store udfordringer.

Satses der på at slå bolden ind i korridoren til green, lurer katastrofen for en høj score. I den rigtige position er slaget til green ikke vanskeligt.  Da green er temmelig onduleret er det dog vigtigt at komme tæt på pin placeringen.