Marbæk banen2018-08-10T21:36:36+00:00
Priser
Anbefalet tee
Beregn handicap

Lokale regler:

 1. Markeringer:
  Hvide pæle: Out of bounds
  Gule pæle:   Vandhazard
  Røde pæle:  Parallel vandhazard
  Blå pæle:     Areal under reparation
  Blå pæle:m. sort top: Areal under reparation m. spilleforbud
 2. Oplysnings- og henvisningsskilte, 150 m markeringer samt gule, røde og blå markeringspæle er ikke flytbare forhindringer. Regel 24-2.
 3. Marbækbanen: Out of bounds markeringer mellem 4. og 5. hul gælder kun ved spil af 4. hul. Ved spil af 5. hul er markeringspælene ikke flytbare forhindringer. Regel 24-2.
 4. Alle veje og stier er integrerende dele af banen.
 5. Alle markeringer på par 3 banen er kun gældende, når der spilles på par 3 banen. For spil på par 3 banen er alle markeringer ikke flytbare forhindringer. For spil på 18 huls banerne er alle par 3 banens markeringer flytbare forhindringer.
 6. For alt spil på Esbjerg Golfklubs baner, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.
 7. Midlertidige afmærkninger og afgrænsninger er ikke flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2.

Straf for overtrædelse af reglerne i henhold til golfreglerne.

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

 marbaekhul01
 tee-skilt-hul-1

How to play

Marbæks første hul er kort, venligt og overkommeligt. Skulle første drive på Marbæk være et slice, er der et stort semirough areal langs hele højre side, hvorfra der er frit slag til green.  Målet fra tee er at undgå de to fairway bunkers, og lykkes det, er der et kort jern til green.

Green er i venstre side temmelig kuperet, og er pinpositionen her, kræves et præcist slag til green.

Er du skarp fra starten af runden, er der en god chance for birdie.

 marbaekhul02
 tee-skilt-hul-2

How to play

Eneste reelle forhindring på hullet er de to greenbunkers, som er placeret i samme afstand fra teested. Med masser af fairway og semirough bag green, må slaget fra teested hellere være for langt end for kort. Det kan være vanskeligt fra teested at se om pinpositionen er i forreste eller bageste del af green., så et godt råd er at have check på dagens pinplacering inden runden begyndes.

 marbaekhul03
 tee-skilt-hul-3

How to play:

3. hul og de næste 4 huller er placeret i lyngterræn, der er smukt at se på, men kan være modbydeligt at slå fra. At få præcision i slag fra lyng er næsten en umulighed. Og så skal bolden lige findes først. Strategien for 3., 4., 5., 6. og 7. hul er derfor at undgå at havne i lyngen. Skulle det ske alligevel, er det vigtigt altid at vælge et jern og en retning, der bringer bolden tilbage på fairway. At satse på længde kan blive kostbart.

 

Lyngbæltet mellem teested og fairway skal forceres, hvilket kun bør være en udfordring i stærk modvind.  Vælges en spillelinie langs venstre side, er en driver et godt valg.  Vælges en spillelinie langs højre side kan et jern eller en 3 kølle være et rigtigt valg for at undgå det næste lyng- og græsbælte.

Green er i længderetningen delt i to plateuer, men er uden større kuperinger. Rammes det rigtige plateau på green, er en birdie inden for rækkevidde. Bunkers i til højre og venstre foran green er kun i spil ved temmelig upræcise slag.

 marbaekhul04
 tee-skilt-hul-4

How to play:

Undgå lyng i drivet.  Den langtslående kan skære hjørnet i doglegget, men det kan være risikabelt.

Kun de største vovehalse slår efter green i andet slaget.  Placeres andet slaget 50-100 meter fra green er det optimalt, men vær opmærksom på, at en lynglomme snor sig ind i fairway i højre side ca. 70 meter før green.

Green er placeret på en bakkekam og er temmelig flad. De yderste sider af greenområdet hælder ned mod fairway, hvilket gør det reelt spilbare greeenareal mindre end det visuelt forekommer. At sigte efter midten af green kan være et godt valg.

Spiller du fra hvid tee, kan du nyde et flot udsyn udover Ho bugt og Skallingen.

 marbaekhul05
 tee-skilt-hul-5

How to play

Fra teested er der ingen større risiko ved at vælge en spilleretning langs yderste venstre side af fairway.  Rigtigt køllevalg i andet slaget er vigtigt. Bolden skal både lande over fairwaybunkeren, der næsten dækker hele fairways bredde ca. 10 meter fra green, og skal samtidig ramme det rigtige plateau.  Et put fra øverste til nederste plateau eller omvendt er en større udfordring, og man skal være yderst tilfreds med et toput.

Out of i bounds i lyngarealet langs højre side gælder kun ved spil af 4. hul.

 marbaekhul06
 tee-skilt-hul-6

How to play:

En birdie på dette hul er en mulighed, da hullet er kort; 285 meter fra gul.  Slaget fra teestedet er ret dog afgørende for birdiechancen.. En driver kan være et rigtigt valg, fordi kun de færreste kan nå fairwaybunkeren i drivet. Et jern eller en 3 kølle kan være et godt valg for at få maksimalt stop i slaget til green, hvilket er vigtigt, da green hælder fra forkant mod bagkant.

Er pinpositionen i højre side, skal drivet placeres i venstre side, hvis greenbunkeren skal tages ud af spil i andet slaget.

marbaekhul07 tee-skilt-hul-7

How to play:

Landingsområdet i drivet er smalt og meget kuperet, hvilket kan give en temmelig akavet stance.  Det kan derfor være klogt ikke at satse på længde i andet slaget, men slå efter fairway lige over den anden bakkekam.  Her vil bolden være i en optimal afstand på ca. 100 meter fra green. Satses maksimalt i andetslaget skal du være opmærksom på, at fairway bliver smallere frem mod green, og risikoen for at havne i lyng i højre side er derfor højere.

Green er bred og kuperet men ikke særlig dyb. Er pinpositionen i højre side er et højt slag påkrævet, og en forkert boldposition i andet slaget kan derfor blive kostbar.

Med de rigtige strategiske valg byder hullet på en chance for birdie.

 marbaekhul08
 tee-skilt-hul-8

How to play:

Udfordringen på dette hul ligger i greenens udformning. Først skal fairwaybunkeren dog undgås i drivet. Lykkes det, er i længdekontrol i andetslaget afgørende, fordi green er meget dyb og gennemskæres på tværs af en bakkekam, der deler green i to områder.  At læse retning og finde den rigtige hastighed, når der skal puttes fra det ene område til det andet, eller på tværs af green, er noget af en udfordring.

 marbaekhul09
 tee-skilt-hul-9

How to play:

Forhindringerne på dette par 3 hul består i tre bunkers, der dog alle er placeret i forkant af green.  Især den midterste green kan være lumsk. Hellere vælg et jern eller mindre kølle, der sikrer at slaget er langt nok til at forcere bunkers.

Green er meget stor og temmelig kuperet, og det er derfor ikke nok at ramme green i teeslaget.   Bolden skal være tæt på pinpositionen.

 marbaekhul10
 tee-skilt-hul-10

How to play:

10. hul er det eneste hul på Marbæk, der er omgivet af skov på begge sider i drive afstand. Fokus bør dog være på de tre bunkers og semiroughen i højre side. Landingsområdet i venstre side er smalt, men vælger du at placere drivet kort af den forreste bunker, er afstanden i andet slag til green overkommeligt og uden større risiko, fordi der ikke er bunkers i greenområdet.

 marbaekhul11
 tee-skilt-hul-11

How to play:

Med hullets længde på 377 meter (fra gul tee) og hyppig modvind fra vest, skal der to rigtigt gode slag til for at nå green i 2 slag.  Længde og præcision i drivet er påkrævet. Drivet skal placeres mindst ud for fairwaybunkeren for at få et overkommeligt slag til green, og samtidig må drivet ikke være så skævt, at spillelinien til green blokeres af rækken af høje grantræer i begge sider.

Andetslaget kræver ofte et langt jern eller en fairwaykølle, og præcision er igen kravet, da indgangen til green er garderet af to bunkers, der giver en ret smal indgang til green.   En par her er altid godt.

 marbaekhul12
 tee-skilt-hul-12

How to play:

Måske det mest udfordrende hul på Marbæk, især på grund af greenens højtliggende placering og et stækt skrånende greenareal.

Fokus i drivet vil ofte være at undgå skoven i venstre side, men ligeså vigtigt er det at undgå semirough i højre side af landingsområdet.  Præcision i retning og længde er absolut nødvendigt i andet slaget, og det er derfor vigtigt at andet slaget slås fra fairway.

Yderste venstre side af green og fairway til venstre side for green er kritisk landingsområde.  Sigt efter højre halvdel af green. Skulle bolden havne til højre for green, er indspillet overkommeligt.

Green er lang, skråner meget mod højre, men greenfladen er ikke særlig kuperet.  For de bedste spillere, der behersker længdekontrol, er der en god chance for en birdie.

 marbaekhul13
 tee-skilt-hul-13

How to play:

Et kort par 3 hul, men med en langstrakt green, der er omkranset af bunkers foran og til venstre for green og en græsbunker i højre side, stilles krav til præcision i retning og længde. Greenfladen hælder mod højre, og især i den bageste halvdel af green kan selv korte put være vanskelige at læse.

marbaekhul14
 tee-skilt-hul-14

How to play:

 1. har den bredeste fairway af alle Marbæks huller og det i hele hullets længde. Det indbyder til lidt satsning, med chance for en birdie.

Drivet skal helst være forbi fairwaybunkeren i højre side, men kun ved kraftig vestenvind er det en større udfordring for de gode spillere.

Andet slaget bør placeres før næste fairwaybunker, og herfra er der et kort slag til green.

Greenens hældning gør, at det er bedre at placere bolden på den forreste halvdel af green.

 marbaekhul15
 tee-skilt-hul-15

How to play:

Drivet er forholdsvist uproblematisk, også ved spil fra back tee.  Udfordringen ligger i andet slaget.  Det er ikke et hul, hvor der scores mange birdies.

Det svage dogleg indbyder til at skære hjørnet i højre side, men grådighed kan belønnes med en  tur i den lange bunker i doglegget eller en boldposition på lyngskråningen.  Landingsområdet i venstre side af fairway er rigeligt bredt, og herfra er der en optimal indgangsvinkel til green.

Den højtliggende green stiller krav om præcision i længde i andet slaget, og lidt for aggresive slag ruller eller hopper ofte over green.

Greenens hældning kan være vanskelig at læse, og især et langt put på tværs af green fra en position i højre side skal spilles med en vis forsigtighed..

marbaekhul16 tee-skilt-hul-16

How to play:

Drivet er uproblematisk.  Vælges en spilleretning i drivet langs venstre halvdel af fairway, er der ingen større risiko herved.

Fokus i andet slaget bør være at sikre tilstrækkelig længde for at undgå de to greenbunkers i forkanten. Nogle af de sværeste slag på Marbæk banen opleves, når pinpositionen er i den forreste tredjedel af green, hvor greenens hældning ned mod forkanten er temmelig stor.  Et bunkerslag til green er ret krævende, og et langt put fra den bageste del af green kræver både dygtighed og held.

 marbaekhul17
 tee-skilt-hul-17

How to play:

Målet fra tee er at undgå de to bunkers.  Mislykkes det, vil du skulle slå et kort bunkerslag fra en temmelig dyb bunker.   Bunden i begge bunkers kan navnlig i perioder med regn være temmelig hård, så en sandwedge er ikke altid det rigtige valg.

Green hælder kraftigt fra bagkant mod forkant, og et put på tværs af green skal læses og udføres med omhyggelighed, og ikke for meget aggressivitet.

 marbaekhul18
 tee-skilt-hul-18

How to play:

Hullets karakteristika er en ret smal fairway i landingsområdet for drivet, kombineret med en green med et areal på 2 ½ gange gennemsnitsstørrelsen for en green.

En driver eller en 3 kølle fra teested kan begge være optimale valg, da fokus bør være at undgå at havne i de lyngarealer, der omkranser begge sider af fairway.

Andet slaget er overkommeligt, men manglende præcision i retning og længde kan føre til et meget langt put.

Green er uden hældning, men med mindre onduleringer, som skal læses rigtigt især ved et langt put.